ESPAÑOL

Dr. Óscar Oballe Peinado

FPGA Hardware/Firmware Design
Dpto. de Electrónica
ETSI Informática
Campus de Teatinos
Universidad de Málaga
29071 Málaga,Spain
e-mail: oballe@uma.es
Phone: +34 952133326


Plan Andaluz de Investigación (PAI). Copyright © EIS 2010. Grupo PAI TIC-182.