ESPAÑOL

Dr. Julián Castellanos Ramos

Characterization and design of advanced tactile sensors
Dpto. de Electrónica
ETSI Informática
Campus de Teatinos
Universidad de Málaga
29071 Málaga,Spain
e-mail: jcramos@uma.es
Phone: +34 951952262

 


Plan Andaluz de Investigación (PAI). Copyright © EIS 2010. Grupo PAI TIC-182.