ESPAÑOL

Dr. Fernando Vidal Verdú

Hardware Design / Head of the Group
Dpto. de Electrónica
ETSI Informática
Campus de Teatinos
Universidad de Málaga
29071 Málaga,Spain
e-mail: fvidal@uma.es
Phone: +34 952133325 fax: +34 952133324

Plan Andaluz de Investigación (PAI). Copyright © EIS 2010. Grupo PAI TIC-182.